UNO UIGA
(21. XI 1925 Tammistu küla Tartumaa)

 

Uno Uiga on koorijuht ja muusikaõpetaja.

Õppis 1946-47 Richard Ritsingu algatatud muusikakursustel ja lõpetas 1951 Tartu muusikakooli koorijuhtimise erialal, õppis samas ka laulmist. 1957. aastal lõpetas Moskva Gnessinite-nimelise Muusikapedagoogilise Instituudi koorijuhtimise erialal. Täiendas end hiljem samas koolis 1965-68.

Töötanud Tartus muusikaõpetajana mitmes üldhariduskoolis, õpetajate seminaris ja pedagoogilises koolis. Lisaks töötas Karlova Gümnaasiumis asedirektorina muusikaalal, kus asendas muusika süvaõppe koorikooli süvaõppega.

Uno Uiga on mitmete kooride asutajadirigent – neist tuntuim on 1961. aastal asutatud Tartu Poistekoor. Aga lisaks on Uno Uiga koorid veel segakoor Heli, pedagoogilise koori naiskoor, aparaaditehase meeskoor, rahvalaulukoor Tarbatu ja lastekoor Kurekell. Tegutsenud ka muusika- ja teatrikriitikuna, andnud välja õppematerjale.

Uiga on juhatanud alates 1950. aastatatest piirkondlikel laulupäevadel Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes; 1970.-1980. aastatel koolinoorte laulupidudel ja 1980-1990 üldlaulupidudel. Tema algatusel loodi 1976. aastal poistekooride laulupeo tava.