RICHARD RITSING
(25. III 1903 Räpina 08. VII 1994 Tartu)

Richard Ritsing oli koorijuht, helilooja ja pedagoog.

Õppis Tartu Kõrgemas Muusikakoolis ja Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas. Täiendas ennast peamiselt dirigeerimises Berliinis ja Varssavis. 1927-1933 oli Tartu Töölisteatri muusikajuht; 1934-1958 Tartu Ülikooli muusikaõpetaja; 1947-1957 Tartu Muusikakursuste (Õhtumuusikakooli) asutaja, direktor, õppejõud; 1945-1980 H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli õppejõud.

Tuntud dirigent on juhatanud 33 koori ja 10 orkestrit – näiteks Tartu Akadeemilist Meeskoori (1933-1974) ja Tartu Ülikooli Akadeemilist Naiskoori (1945-1963). Ligi 50 aastat juhatas ka segakoori Vanemuine (1935-1983). Ritsing on loonud koori- ja soololaule, instrumentaalmuusikat soolopillidele, ansamblitele ja orkestrile, muusikat lavateostele ning avaldanud muusikaartikleid ja –uurimusi.

Richard Ritsing on 1956. aastal Tartus toimunud I üliõpilaslulupeo Gaudeamus mõtte algataja ja paljude üliõpilaslaulupidude üldjuht. Alates 1950. aastast juhatas dirigendi või üldjuhina laulupiduel ning oli 1980, 1985 ja 1990 üldlaulupidude aujuht.