MIHKEL KIPPERT
(1. VI 1862 Toila 13. XII 1942 Tallinn)

Mihkel Kippert  oli koorijuht, pedagoog ja muusikategelane.

Õppis Jõhvi kihelkonna-, Narva kreis-ja linnakoolis ja  Tartu Õpetajate Seminaris. 1884/85 oli  Toila vallakoolis abiõpetajaks, 1885. valiti Aaspere valla Liiguste erakooli juhatajaks. 1895 asutati Liiguste kooli juurde pedagoogika klass, mille juhataja oli ka Kippert. Liiguste koolis töötas ta aastani 1899, mil  siirdus Tallinna. Algul oli  ühe aasta J. Umblia eraalgkooli õpetaja ja a-st 1900 kuni pensionile minekuni töötas  sama kooli juhatajana.

Õpetajatöö  kõrval juhatas Kippert energiliselt laulukoore ja orkestreid ning lavastas  näitemänge Toilas, Liigustes ja Tallinnas.  Kuulus  "Estonia" seltsi ja Eesti Lauljate Liidu juhatusse. Esimesena organiseeris  Tallinna algkoolide vahelise laulukoori. Oli  1910 üldlaulupeol  ühendlastekooride üldjuht.