JUHAN AAVIK
(29. I 1884 Holstre vald 26. XI 1982 Stockholm)

Juhan Aavik oli helilooja, dirigent ja pedagoog.

Lõpetas 1907 trompeti- ja 1911 kompositsioonierialal Peterburi konservatooriumi. Töötas 1911-1914 Tartus Vanemuise teatri muusikajuhina, juhatas Vanemuise muusikaosakonna segakoori ja sümfooniakontserte. Oli 1919-25 Tartu Kõrgema Muusikakooli direktor, samal ajal ka Tartu Õpetajate Seminari muusikaõpetaja.

Aastast 1925 elas ja töötas Tallinnas, olles sealse muusikaelu juhtfiguure: 1925-1933 "Estonia" teatri muusikajuht ja dirigent, juhatas sümfooniakontserte (ka Soomes, Lätis, Ungaris) ning "Estonia" muusikaosakonna (EMO) segakoori. 1925-44 oli Tallinna konservatooriumi õppejõud (hiljem professor ja direktor). Oli Eesti Lauljate Liidu esimees ja "Muusikalehe" toimetaja (kirjutas ka artikleid) ning Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitali esimees. Oli 1928, 1933 ja 1938 üldlaulupeo üldjuhte. Põgenes 1944 Rootsi, tegutses seal noodikirjutajana ja väsimatu väliseestlaste kultuurielu ülalhoidjana.