HEINO RANNAP
(09. VI 1927 Halliste küla, Pornuste vald)

Heino Rannap on koorijuht ja muusikapedagoog.

Õppis klaverit Alma Arraku juures eraviisiliselt ja Viljandi Muusikakoolis. 1950. aastal lõpetas muusikapedagoogika alal Tallinna Riikliku Konservatooriumi, õppis samas Bruno Luki klaveri- ja H. Elleri kompositsiooniklassis, lisaks täiendas end Roman Matsovi dirigeerimisklassis. 1969. aastal kaitses Tartu Riiklikus Ülikoolis pedagoogikakandidaadi kraadi ja 1986. aastal Moskva Pedagoogika Akadeemias doktorikraadi. Väitekirjades uuris muusikalist kasvatust Eesti koolides ja perekondades. Kirjutanud umbes 150 teaduslikku aimeartiklit ja 17 raamatut. 1965-98 Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudi liige, 1989-98 selle direktor.

Töötanud Tallinna Muusikakooli direktorina, Tallinna Pedagoogilise Instituudi dirigeerimise ja kultuuriloo õppejõuna,  Tallinna Kultuuriülikooli muusikaosakonna juhatajana. Aastatel 1950-54 ja 1977-95 töötas Tallinna Riiklikus Konservatooriumis õppejõuna  ja kateedri juhatajana (aastast 1987 professor).

Heino Rannap on juhatanud mitmeid kontserte ning oli 1965. ja 1969. aastal üldlaulupidude sümfooniaorkestrite üldjuht.