HEINO KALJUSTE
(18. XI 1925 Narva 28. VII 1989 Tallinn)

Heino Kaljuste oli koorijuht ja pedagoog.

Õppis 1950-51 Tallinna Muusikakoolis koorijuhtimist, lõpetas sellel erialal TRK-i 1955. Oli 1946-51 Kohtla-Järve ja Tallinna koolides muusikaõpetaja. Laulis 1949-55 Eesti Raadio segakooris, oli 1955-59 selle abidirigent. Olnud Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi koorijuhtimise ja metoodika õppejõud ning professor. Asutas 1951 Tallinna Pioneeride ja Koolinoorte Palee lastekoori ja 1966 selle vilistlaskoori, hilisema "Ellerheina" kammerkoori ja juhatas mõlemaid koore. Peale nende juhatanud Vabariiklikku Koorijuhtide Segakoori, Tallinna Kammerkoori ning olnud 1960 – 1985 kõigil üldlaulupidudel lastekooride üldjuht. Heino Kaljuste ja Alfred Raadik olid koolinoorte laulu- ja tantsupeo idee autorid. Kaljuste oli 1962-1987 kõigi koolinoorte laulupidudega tihedalt seotud laste-, ühendkooride või laulupeo üldjuhina.

Propageerinud ja rakendanud noodilugemismeetodit JO-LE-MI. Koostanud laulmisõpikuid ja laste koorilaulukogumikke. Kirjutanud sega- ja lastekoorilaule, rahvalauluseadeid ning lastelaule. Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde loodi 2000. aastal Heino Kaljuste fond, mis toetab koolimuusika eriala üliõpilasi ja muusikaõpetajaid.